خدمت

نذورات و ولیمه

موسسه خیریه مهر فاطمی ، پرداخت نذورات و ولیمه

نذورات و ولیمه

۵۰٫۰۰۰تومان
۱
اضافه به سبد خرید

نذورات و ولیمه

شما عزیزان میتوانید به صورت آنلاین پرداخت های نقدی خود را جهت نذورات و ولیمه در این سامانه پرداخت نمایید.